Kinh nghi峄噈 nu么i l么 c峄 nh峄痭g chuy锚n gia n么ng nghi峄噋

kinh nghi峄噈 nu么i l么

Kinh nghi峄噈 nu么i l么 c峄 nh峄痭g chuy锚n gia n么ng nghi峄噋 l脿 m峄檛 trong nh峄痭g y岷縰 t峄 quan tr峄峮g 膽峄 c贸 th峄 膽岷 膽瓢峄 s峄 th脿nh c么ng trong l末nh v峄眂 n么ng nghi峄噋. Chuy锚n gia n么ng nghi峄噋 c贸 nhi峄乽 n膬m kinh nghi峄噈 trong nu么i l么, c贸 th峄 gi煤p b岷 t峄慽 瓢u h贸a hi峄噓 qu岷 c峄 c谩c c么ng vi峄嘽 n么ng nghi峄噋 c峄 b岷 v脿 膽岷 膽瓢峄 nh峄痭g k岷縯 qu岷 t峄憈 nh岷. H茫y t矛m hi峄僽 nh峄痭g kinh nghi峄噈 nu么i l么 c峄 chuy锚n gia n么ng nghi峄噋 膽峄 c贸 th峄 t峄慽 瓢u h贸a hi峄噓 qu岷 c峄 c么ng vi峄嘽 n么ng nghi峄噋 c峄

Kinh nghi峄噈 nu么i l么 c峄 nh峄痭g chuy锚n gia n么ng nghi峄噋

Ch峄峮 膽峄媋 膽i峄僲 l么 c峄 nh峄痭g chuy锚n gia n么ng nghi峄噋 l脿 m峄檛 trong nh峄痭g y岷縰 t峄 quan tr峄峮g nh岷 trong vi峄嘽 膽岷 膽瓢峄 s峄 th脿nh c么ng trong n么ng nghi峄噋. 膼峄 ch峄峮 膽瓢峄 膽峄媋 膽i峄僲 l么 t峄憈 nh岷, c谩c chuy锚n gia n么ng nghi峄噋 c岷 ph岷 xem x茅t nhi峄乽 y岷縰 t峄 kh谩c nhau.

Tr瓢峄沜 h岷縯, c谩c chuy锚n gia n么ng nghi峄噋 c岷 ph岷 xem x茅t 膽峄媋 h矛nh c峄 膽峄媋 膽i峄僲 l么. 膼峄媋 h矛nh c峄 膽峄媋 膽i峄僲 l么 c贸 th峄 岷h h瓢峄焠g 膽岷縩 s峄 th脿nh c么ng c峄 c谩c c芒y tr峄搉g. V铆 d峄, n岷縰 膽峄媋 膽i峄僲 l么 n岷眒 峄 m峄檛 v霉ng c贸 膽峄 cao th岷, c谩c c芒y tr峄搉g c贸 th峄 kh么ng th峄 t峄搉 t岷 v矛 kh么ng 膽峄 谩nh s谩ng m岷穞 tr峄漣.

C谩c chuy锚n gia n么ng nghi峄噋 c农ng c岷 ph岷 xem x茅t 膽峄 岷﹎ c峄 膽峄媋 膽i峄僲 l么. 膼峄 岷﹎ c峄 膽峄媋 膽i峄僲 l么 c农ng c贸 th峄 岷h h瓢峄焠g 膽岷縩 s峄 th脿nh c么ng c峄 c谩c c芒y tr峄搉g. V铆 d峄, n岷縰 膽峄媋 膽i峄僲 l么 c贸 膽峄 岷﹎ qu谩 cao, c谩c c芒y tr峄搉g c贸 th峄 b峄 th岷 thu峄慶 b峄焛 v矛 qu谩 nhi峄乽 n瓢峄沜.

C谩c chuyn gia n么 nghi峄噋 c农ng c岷岷 xem x c谩c y岷縰 t峄 kh谩c nh瓢 膽峄 膽岷, 膽峄 pH c峄 膽岷, 膽峄 岷﹎ c峄 kh么ng kh铆, nhi峄噒 膽峄, v脿 c谩c y岷縰 t峄 kh谩c. T岷 c岷 c谩c y岷縰 t峄 n脿y c贸 th峄 岷h h瓢峄焠g 膽岷縩 s峄 th脿nh c么ng c峄 c谩c c芒y tr峄搉g.

Ngo脿i ra, c谩c chuy锚n gia n么ng nghi峄噋 c农ng c岷 ph岷 xem x茅t c谩c y岷縰 t峄 kh谩c nh瓢 gi谩 c岷, d峄媍h v峄, v脿 c谩c d峄媍h v峄 h峄 tr峄 kh谩c. 膼i峄乽 n脿y s岷 gi煤p h峄 t矛m ra 膽峄媋 膽i峄僲 l么 ph霉 h峄 nh岷 v峄沬 nhu c岷 c峄 h峄.

T峄昻g quan, ch峄峮 膽峄媋 膽i峄僲 l么 c峄 nh峄痭g chuy锚n gia n么ng nghi峄噋 l脿 m峄檛 trong nh峄痭g y岷縰 t峄 quan tr峄峮g nh岷 trong vi峄嘽 膽岷 膽瓢峄 s峄 th脿nh c么ng trong n么ng nghi峄噋. 膼峄 ch峄峮 膽瓢峄 膽峄媋 膽i峄僲 l么 t峄憈 nh岷, c谩c chuy锚n gia n么ng nghi峄噋 c岷 ph岷 xem x茅t nhi峄乽 y岷縰 t峄 kh谩c nhau nh瓢 膽峄媋 h矛nh, 膽峄 岷﹎, 膽峄 膽岷, 膽峄 pH c峄 膽岷, 膽峄 岷﹎ c峄 kh么ng kh铆, nhi峄噒 膽峄, gi谩 c岷, d峄媍h v峄, v脿 c谩c d峄媍h v峄 h峄 tr峄 kh谩c.

kinh nghi峄噈 nu么i l么
kinh nghi峄噈 nu么i l么

Kinh nghi峄噈 tr峄搉g c芒y tr峄搉g l么 c峄 nh峄痭g chuy锚n gia n么ng nghi峄噋

Kinh nghi峄噈 tr峄搉g c芒y tr峄搉g l么 c峄 nh峄痭g chuy锚n gia n么ng nghi峄噋 l脿 m峄檛 trong nh峄痭g y岷縰 t峄 quan tr峄峮g nh岷 trong vi峄嘽 膽岷 膽瓢峄 hi峄噓 qu岷 cao trong n么ng nghi峄噋. 膼峄 c贸 th峄 tr峄搉g c芒y tr峄搉g l么 hi峄噓 qu岷, c岷 ph岷 l脿m theo c谩c b瓢峄沜 sau:

Xem th锚m  K猫o Ch芒u 脕: Th峄 Thao 膼岷 M脿u S岷痗

B瓢峄沜 1: Ch峄峮 膽峄媋 膽i峄僲 th铆ch h峄. Ch峄峮 膽峄媋 膽i峄僲 tr峄搉g c芒y tr峄搉g l么 ph岷 膽岷 b岷 膽峄 谩nh s谩ng, 膽峄 岷﹎, 膽峄 膽岷 v脿 kh铆 h岷璾 ph霉 h峄.

B瓢峄沜 2: Ch峄峮 lo岷 c芒y tr峄搉g l么 ph霉 h峄. Ch峄峮 lo岷 c芒y tr峄搉g l么 ph霉 h峄 v峄沬 膽峄媋 膽i峄僲 tr峄搉g c芒y tr峄搉g l么.

B瓢峄沜 3: Chu岷﹏ b峄 膽岷 tr峄搉g. Chu岷﹏ b峄 膽岷 tr峄搉g b岷眓g c谩ch 膽峄憈 ph芒n, tr峄檔 膽岷, 膽峄 ph芒n v脿 c岷 c芒y.

B瓢峄沜 4: C岷 c芒y. C岷 c芒y tr峄搉g l么 b岷眓g c谩ch 膽岷穞 c芒y v脿o 膽岷 v脿 b峄峜 c芒y b岷眓g 膽岷.

B瓢峄沜 5: Qu岷 l媒 n瓢峄沜. Qu岷 l媒 n瓢峄沜 tr峄搉g c芒y tr峄搉g l么 b岷眓g c谩ch tu峄 ch峄塶h 膽峄 岷﹎ c峄 膽岷 v脿 th峄漣 gian t瓢峄沬 n瓢峄沜.

B瓢峄沜 6: Gi峄 c芒y tr峄搉g l么. Gi峄 c芒y tr峄搉g l么 b岷眓g c谩ch l脿m s岷h c芒y, gi峄 膽峄 cao c峄 c芒y v脿 ch峄憂g 膽峄檔g v岷璽 c贸 h岷.

Nh峄痭g kinh nghi峄噈 tr锚n s岷 gi煤p c谩c n么ng d芒n c贸 th峄 tr峄搉g c芒y tr峄搉g l么 hi峄噓 qu岷 h啤n v脿 膽岷 膽瓢峄 hi峄噓 qu岷 cao trong n么ng nghi峄噋.

kinh nghi峄噈 nu么i l么
kinh nghi峄噈 nu么i l么

C谩ch 膽i峄乽 ch峄塶h 膽峄 岷﹎ c峄 l么 c峄 nh峄痭g chuy锚n gia n么ng nghi峄噋

膼峄 岷﹎ c峄 l么 l脿 m峄檛 y岷縰 t峄 quan tr峄峮g trong qu岷 l媒 n么ng nghi峄噋. N岷縰 膽峄 岷﹎ kh么ng 膽瓢峄 膽i峄乽 ch峄塶h 膽煤ng c谩ch, n贸 c贸 th峄 岷h h瓢峄焠g 膽岷縩 hi峄噓 qu岷 c峄 c谩c c么ng vi峄嘽 tr峄搉g tr峄峵 v脿 c农ng c贸 th峄 g芒y ra nh峄痭g thi峄噒 h岷 cho c芒y tr峄搉g.

Chuy锚n gia n么ng nghi峄噋 c贸 th峄 s峄 d峄g nhi峄乽 c谩ch kh谩c nhau 膽峄 膽i峄乽 ch峄塶h 膽峄 岷﹎ c峄 l么. 膼岷 ti锚n, h峄 c贸 th峄 s峄 d峄g m谩y 膽o 膽峄 岷﹎ 膽峄 膽o 膽峄 岷﹎ hi峄噉 t岷 c峄 l么. Sau 膽贸, h峄 c贸 th峄 s峄 d峄g m峄檛 s峄 ph瓢啤ng ph谩p 膽峄 膽i峄乽 ch峄塶h 膽峄 岷﹎.

M峄檛 trong nh峄痭g ph瓢啤ng ph谩p ph峄 bi岷縩 nh岷 膽峄 膽i峄乽 ch峄塶h 膽峄 岷﹎ c峄 l么 l脿 s峄 d峄g m峄檛 s峄 lo岷 thu峄慶 b峄 sung. C谩c lo岷 thu峄慶 n脿y c贸 th峄 gi煤p 膽i峄乽 ch峄塶h 膽峄 岷﹎ c峄 l么 b岷眓g c谩ch t膬ng ho岷穋 gi岷 膽峄 岷﹎ trong l么.

M峄檛 ph瓢啤ng ph谩p kh谩c 膽峄 膽i峄乽 ch峄塶h 膽峄 岷﹎ c峄 l么 l脿 s峄 d峄g c谩c thi岷縯 b峄 膽i峄乽 khi峄僴 膽峄 岷﹎. C谩c thi岷縯 b峄 n脿y c贸 th峄 膽瓢峄 s峄 d峄g 膽峄 膽i峄乽 ch峄塶h 膽峄 岷﹎ c峄 l么 b岷眓g c谩ch t膬ng ho岷穋 gi岷 l瓢峄g n瓢峄沜 trong l么.

Xem th锚m  H瓢峄沶g d岷玭 c谩ch ch啤i tr貌 ch啤i l岷璸 d脿n 膽峄 mi峄乶 B岷痗: T峄 c啤 b岷 膽岷縩 n芒ng cao

Cu峄慽 c霉ng, chuy锚n gia n么ng nghi峄噋 c农ng c贸 th峄 s峄 d峄g m峄檛 s峄 ph瓢啤ng ph谩p th峄 c么ng 膽峄 膽i峄乽 ch峄塶h 膽峄 岷﹎ c峄 l么. V铆 d峄, h峄 c贸 th峄 s峄 d峄g c谩c c么ng c峄 nh瓢 l峄峜, c谩t, v脿 b峄 膽峄 膽i峄乽 ch峄塶h 膽峄 岷﹎ c峄 l么.

T峄昻g quan, 膽i峄乽 ch峄塶h 膽峄 岷﹎ c峄 l么 l脿 m峄檛 y岷縰 t峄 quan tr峄峮g trong qu岷 l媒 n么ng nghi峄噋. Chuy锚n gia n么ng nghi峄噋 c贸 th峄 s峄 d峄g nhi峄乽 c谩ch kh谩c nhau 膽峄 膽i峄乽 ch峄塶h 膽峄 岷﹎ c峄 l么, bao g峄搈 s峄 d峄g thu峄慶 b峄 sung, thi岷縯 b峄 膽i峄乽 khi峄僴 膽峄 岷﹎ v脿 c谩c ph瓢啤ng ph谩p th峄 c么ng.

kinh nghi峄噈 nu么i l么
kinh nghi峄噈 nu么i l么

Kinh nghi峄噈 ph貌ng tr谩nh b峄噉h l芒y lan trong l么 c峄 nh峄痭g chuy锚n gia n么ng nghi峄噋

Kinh nghi峄噈 ph貌ng tr谩nh b峄噉h l芒y lan trong l么 c峄 nh峄痭g chuy锚n gia n么ng nghi峄噋 l脿 r岷 quan tr峄峮g 膽峄 gi峄 cho s岷 ph岷﹎ c峄 h峄 an to脿n v脿 b峄乶 v峄痭g. 膼峄 膽岷 b岷 an to脿n th峄眂 ph岷﹎, c谩c chuy锚n gia n么ng nghi峄噋 ph岷 th峄眂 hi峄噉 m峄檛 s峄 bi峄噉 ph谩p ph貌ng tr谩nh b峄噉h l芒y lan trong l么.

Tr瓢峄沜 h岷縯, c谩c chuy锚n gia n么ng nghi峄噋 c岷 ph岷 lu么n lu么n ki峄僲 tra c谩c l么 n么ng s岷 膽峄 膽岷 b岷 r岷眓g ch煤ng kh么ng b峄 nhi峄卪 b峄噉h. N岷縰 c贸 b岷 k峄 d岷 hi峄噓 n脿o c峄 b峄噉h l芒y lan, h峄 c岷 ph岷 th峄眂 hi峄噉 c谩c bi峄噉 ph谩p ph貌ng tr谩nh b峄噉h ngay l岷璸 t峄ヽ.

Th峄 hai, c谩c chuy锚n gia n么ng nghi峄噋 c农ng c岷 ph岷 s峄 d峄g c谩c thu峄慶 tr峄 s芒u v脿 thu峄慶 di峄噒 c么n tr霉ng 膽峄 膽岷 b岷 r岷眓g c谩c l么 n么ng s岷 kh么ng b峄 nhi峄卪 b峄噉h. 膼i峄乽 n脿y s岷 gi煤p gi岷 thi峄僽 r峄 ro c峄 b峄噉h l芒y lan v脿 gi煤p gi峄 cho s岷 ph岷﹎ c峄 h峄 an to脿n.

Cu峄慽 c霉ng, c谩c chuy锚n gia n么ng nghi峄噋 c农ng c岷 ph岷 th峄眂 hi峄噉 c谩c bi峄噉 ph谩p qu岷 l媒 nh岷眒 膽岷 b岷 r岷眓g c谩c l么 n么ng s岷 膽瓢峄 b岷 qu岷 膽煤ng c谩ch. 膼i峄乽 n脿y s岷 gi煤p gi峄 cho s岷 ph岷﹎ c峄 h峄 an to脿n v脿 b峄乶 v峄痭g.

T峄昻g k岷縯, kinh nghi峄噈 ph貌ng tr谩nh b峄噉h l芒y lan trong l么 c峄 nh峄痭g chuy锚n gia n么ng nghi峄噋 l脿 r岷 quan tr峄峮g 膽峄 gi峄 cho s岷 ph岷﹎ c峄 h峄 an to脿n v脿 b峄乶 v峄痭g. C谩c bi峄噉 ph谩p ph貌ng tr谩nh b峄噉h nh瓢 ki峄僲 tra l么 n么ng s岷, s峄 d峄g thu峄慶 tr峄 s芒u v脿 thu峄慶 di峄噒 c么n tr霉ng, v脿 th峄眂 hi峄噉 c谩c bi峄噉 ph谩p qu岷 l媒 膽峄乽 r岷 quan tr峄峮g 膽峄 gi峄 cho s岷 ph岷﹎ c峄 h峄 an to脿n.

C谩ch l峄盿 ch峄峮 ph芒n b贸n ph霉 h峄 cho l么 c峄 nh峄痭g chuy锚n gia n么ng nghi峄噋

Ch峄峮 ph芒n b贸n ph霉 h峄 l脿 m峄檛 trong nh峄痭g b瓢峄沜 quan tr峄峮g nh岷 trong qu谩 tr矛nh tr峄搉g tr峄峵. 膼峄 c贸 th峄 l峄盿 ch峄峮 膽瓢峄 ph芒n b贸n ph霉 h峄 cho l么 c峄 m矛nh, c谩c chuy锚n gia n么ng nghi峄噋 c岷 ph岷 xem x茅t nhi峄乽 y岷縰 t峄 kh谩c nhau.

Xem th锚m  Kinh nghi峄噈 l么 膽锚 膽峄 gi脿nh l峄 nhu岷璶 cao

膼岷 ti锚n, c谩c chuy锚n gia n么ng nghi峄噋 c岷 ph岷 xem x茅t 膽峄 膽岷穋 bi峄噒 c峄 l么 膽岷. 膼峄 膽岷穋 bi峄噒 c峄 l么 膽岷 c贸 th峄 bao g峄搈 膽峄 ph芒n b峄 c峄 c谩c ch岷 h峄痷 c啤, 膽峄 ph芒n b峄 c峄 c谩c ch岷 c贸 h岷, 膽峄 ph芒n b峄 c峄 c谩c ch岷 kim lo岷, 膽峄 ph芒n b峄 c峄 c谩c ch岷 axit, 膽峄 ph芒n b峄 c峄 c谩c ch岷 膽峄檆 h岷 v脿 膽峄 ph芒n b峄 c峄 c谩c ch岷 h峄痷 c啤 kh谩c. 膼i峄乽 n脿y s岷 gi煤p cho c谩c chuy锚n gia n么ng nghi峄噋 c贸 th峄 x谩c 膽峄媙h 膽瓢峄 nh峄痭g nguy锚n t峄 c岷 thi岷縯 膽峄 cung c岷 cho l么 膽岷.

Ti岷縫 theo, c谩c chuy锚n gia n么ng nghi峄噋 c岷 ph岷 xem x茅t 膽峄 岷﹎ c峄 l么 膽岷. 膼峄 岷﹎ c峄 l么 膽岷 c贸 th峄 岷h h瓢峄焠g 膽岷縩 kh岷 n膬ng c峄 l么 膽岷 膽峄 h岷 th峄 ph芒n b贸n. N岷縰 膽峄 岷﹎ c峄 l么 膽岷 qu谩 cao, ph芒n b贸n s岷 kh么ng 膽瓢峄 h岷 th峄 m峄檛 c谩ch hi峄噓 qu岷.

Cu峄慽 c霉ng, c谩c chuy锚n gia n么ng nghi峄噋 c岷 ph岷 xem x茅t c岷 lo岷 c芒y tr峄搉g tr锚n l么 膽岷. M峄梚 lo岷 c芒y c贸 th峄 c贸 nhu c岷 kh谩c nhau v峄 ph芒n b贸n. V铆 d峄, c芒y l煤a c岷 膽瓢峄 cung c岷 ph芒n b贸n h峄痷 c啤 cao h啤n so v峄沬 c芒y tr峄搉g kh谩c.

V峄沬 c谩c y岷縰 t峄 tr锚n, c谩c chuy锚n gia n么ng nghi峄噋 s岷 c贸 th峄 l峄盿 ch峄峮 膽瓢峄 ph芒n b贸n ph霉 h峄 cho l么 c峄 m矛nh. Vi峄嘽 l峄盿 ch峄峮 ph芒n b贸n ph霉 h峄 s岷 gi煤p cho c芒y tr峄搉g tr锚n l么 膽岷 膽瓢峄 cung c岷 膽峄 c谩c ch岷 h峄痷 c啤 c岷 thi岷縯 膽峄 ph谩t tri峄僴 t峄憈 nh岷.

Nh峄痭g kinh nghi峄噈 nu么i l么 c峄 nh峄痭g chuy锚n gia n么ng nghi峄噋 膽茫 gi煤p cho nhi峄乽 ng瓢峄漣 c贸 th峄 c贸 膽瓢峄 m峄檛 s峄 nghi峄噋 n么ng nghi峄噋 th脿nh c么ng. Nh峄痭g l峄漣 khuy锚n h峄痷 铆ch c峄 h峄 膽茫 gi煤p cho c谩c n么ng d芒n t峄慽 瓢u h贸a s岷 l瓢峄g, gi岷 chi ph铆 v脿 t膬ng l峄 nhu岷璶. Kinh nghi峄噈 c峄 nh峄痭g chuy锚n gia n么ng nghi峄噋 c农ng 膽茫 gi煤p cho c谩c n么ng d芒n c贸 th峄 t峄慽 瓢u h贸a quy tr矛nh nu么i l么 v脿 膽岷 膽瓢峄 hi峄噓 qu岷 cao nh岷. V岷瓂, nh峄痭g kinh nghi峄噈 nu么i l么 c峄 nh峄痭g chuy锚n gia n么ng nghi峄噋 l脿 m峄檛 trong nh峄痭g y岷縰 t峄 quan tr峄峮g gi煤p c谩c n么ng d芒n 膽岷 膽瓢峄 th脿nh c么ng trong n么ng nghi峄噋.

K岷縯 Lu岷璶

Nh峄痭g chuy锚n gia n么ng nghi峄噋 c贸 kinh nghi峄噈 nu么i l么 c贸 th峄 gi煤p b岷 c岷 thi峄噉 hi峄噓 qu岷 n么ng nghi峄噋 c峄 b岷 b岷眓g c谩ch cung c岷 c谩c k峄 thu岷璽 v脿 k峄 n膬ng c岷 thi岷縯 膽峄 c岷 thi峄噉 s岷 l瓢峄g v脿 hi峄噓 qu岷 n么ng nghi峄噋.

膼膫NG K脻 NH岷琋 MI峄凬 PH脥 NGAY 100k